ZWG S.A.

Iwiny 30, 59-721 Iwiny
tel. +48 75 732 36 77, +48 75 738 92 52
fax +48 75 738 93 81
e-mail: zwgiwiny@zwg.com.pl

NIP: 612-178-99-23
REGON: 020475302

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000369656

Leave a Reply

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>