Zawarcie umowy w zakresie testów młyna elektromagnetycznego