Opinie ekspertów

Urządzenie pozwala na bardzo efektywne działanie i zastosowanie go w wielu gałęziach przemysłu, gdzie rozdrobnienie materiałów konieczne w procesie technologicznym jest do poziomu pojedynczych mikrometrów.

inż. Zbigniew Gałuszkiewicz

Proponowane rozwiązanie spełnia najważniejsze wymagania odnośnie nowoczesności i energochłonności.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski
Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki,
Politechnika  Śląska, Gliwice

Leave a Reply

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>