Relacje inwestorskie

Impulsowy młyn elektromagentyczny

Młyn jest maszyną do rozdrabniania materiałów za pomocą mielników lub mieszania różnych substancji nie mieszalnych innymi metodami. Zastosowanie młyna do uzyskania ultra drobnych (nawet ok. 1 mikrona)  ziaren jest możliwe, co nie było dotychczas osiągalne dla  mielenia wibracyjnego oraz strumieniowego.

Częstotliwość w sieci energetycznej w Polsce wynosi  50Hz czyli 50 obrotów pola na sekundę, a w przeliczeniu na minutę daje 3000 obrotów. Ferromagnetyczne elementy mielące (mielniki) umieszczone w obszarze między nabiegunnikami w komorze roboczej mielenia mogą osiągać od minimalnej po maksymalną prędkość obrotową dzięki precyzyjnemu sterowaniu. W naszym rozwiązaniu dzięki zastosowaniu impulsowego sposobu sterowania, uzyskano możliwość znacznego zwiększenia częstotliwości do nawet 1000Hz.

Młyny z elektromagnetyczną rotacją dużej liczby mielników, pozwalają intensyfikować szereg procesów technologicznych wskutek jednoczesnego i kompleksowego oddziaływania na obrabiane w nich media wielu zmiennych czynników:

 • pola elektrycznego
 • pola magnetycznego
 • zjawisk akustycznych (także w zakresie ultradźwięków)
 • zjawiska kawitacji
 • cieplnego oddziaływania
 • wysokich ciśnień
 • tarcia

Nasze wynalazek można wykorzystać miedzy innymi w następujących procesach:

 • mieszania cieczy i gazów,
 • mieszania sypkich materiałów,
 • mielenia twardych materiałów w cieczach,
 • aktywacji powierzchni substancji twardych,
 • przyspieszenia reakcji chemicznych,
 • otrzymywanie aktywnych proszków i ich kompozycji,
 • otrzymywanie nowych materiałów w syntezach mechano-chemicznych
 • procesy fluidalnego krakingu katalitycznego
 • zmiany fizycznych i chemicznych własności substancji
 • wytwarzania trwałych emulsji
 • mielenia suchego i aktywacji popiołów lotnych oraz produktów odsiarczania

Podstawowymi elementami konstrukcji młyna z elektromagnetyczną rotacją mielników są:

 • jawnobiegunowy wzbudnik (induktor) pola elektromagnetycznego
 • mikroprocesorowy sterownik pracy urządzenia
 • rura z materiału niemagnetycznego (np. tytanowa), usytuowana wewnątrz wzbudnika, stanowiąca komorę roboczą
 • mielniki ferromagnetyczne, które umieszczone w komorze roboczej, w przestrzeni działania wirującego pola elektromagnetycznego, tworzą strefę aktywną urządzenia

W młynie elektromagnetycznym moc doprowadzona do strefy rotujących mielników może sięgać wartości rzędu 1,5 – 2,0 MW/m3. Jest to moc kilkadziesiąt razy większa niż np. moc osiągana w strefie roboczej młynów kulowych oraz wibracyjnych. Generowana w strefie aktywnej młyna elektromagnetycznego energia skupiona jest przede wszystkim w obszarach zderzeń rotujących mielników i osiąga znaczne wartości jednostkowe.

 

Urządzenie pozwala na bardzo efektywne działanie i zastosowanie go w wielu gałęziach przemysłu, gdzie rozdrobnienie materiałów konieczne w procesie technologicznym jest do poziomu pojedynczych mikrometrów.

inż. Zbigniew Gałuszkiewicz

Proponowane rozwiązanie spełnia najważniejsze wymagania odnośnie nowoczesności i energochłonności.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski
Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki,
Politechnika  Śląska, Gliwice